deutsch english czech français italiano español cn

blok 1
 

Míchadla:

Dodáváme rozličné velikosti otáčející se doprava a doleva.
Míchadla mohou být dodána buđ vysušená na vzduchu nebo předvypálená při cca 950°C, vyrobená z kyselé nebo zásadité pánvové hmoty.

 

Kuličky dávkovače:

Náš program zahrnuje kuličky od 40-200mm Ø.
Kuličky jsou předpáleny při cca 1320°C.
Naše standardní lichobĕžníkové závity jsou:

16 x 6 mm
18 x 7 mm
20 x 8 mm

Kuličky jsou vyrobeny ze zásadité hmoty.

 

Laboratorní kelímky:

K provádĕní zkušebních taveb ve sklářském prŭmyslu a pro všeobecné použití v laboratořích.

 

Pecní příslušenství:

Dodáváme vypálené nebo nevypálené příslušenství jako tvarovky pro zakrytí pracovních a tavicích otvorŭ.

 

Výtlačnice, spodni mosty, blocky, plováky pro systém Fourcault, vyrobené z originelni hmoty na výtlačnice z Grossalmerode - surové, vyleštĕné, podle výkresŭ zákazníka.

 
blok 1