deutsch english czech français italiano español cn
blok 2
 

Temperovací a vypalovací křivka
zásaditá a kyselá

 
vysoký-odhodlání líčit
 

Temperovací křivka pro výtlačnice, spodní mosty atc.

 
 
blok 2