deutsch english czech français italiano español cn

blok 2
 

Sklářské tavicí pánve
otevřené a zakryté

Naše jakosti:

kyselé: Pro normální sodno-vápenaté a křištálové sklo z pŭvodního jílu na výrobu sklářských pánví z Grossalmerode s podílem 20-22% Al2O3.
EM II: Pro olovnaté sklo do 24% PbO s podílem cca. 23% Al2O3.
polokyselé: Pro specielní skla a podílem Al2O3 cca. 28%.
zásadité: Pro olovnaté sklo s 24% a více PbO. Podíl Al2O3 činí 28-40%.
 
Kromĕ mimořádných velikostí jsou veškeré pánve vyrábĕny plnĕ automatickým lisováním. Náš vysoký stav zásob zaručuje dodávku suchých, dobře odleželých pánví.
 
Zakryté pánve: Podle výkresŭ zákazníkŭ vyrábíme zakryté pánve v nejlepší jakosti a s nejvyšši rozmĕrovou přesností.
 
blok 2